Tapetopbløder

Fiona Wallpaper Remover anvendes til afrensning af papirtapet eller limfarve.
Tapetklisteret opblødes, således at tapetet kan afrives i store stykker. Såvel ubehandlet som malet tapet slibes med groft sandpapir eller tapetridser, således at tapetopbløderen kan trænge ind og befugte papir og lim.

Varenummer (SKU): 15510 Kategori:

169,00 DKK
118,30 DKK

Beskrivelse

Tapetopbløder

Fiona Wallpaper Remover er et koncentreret, effektivt befugtningsmiddel til afrensning af papirtapet og limfarve.

Fareikoner
Sundhedsfare
Ætsende

Fareord
Fare

Risiko m.v.
(H302) Farlig ved indtagelse.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.

Anvendelse
Fiona Wallpaper Remover anvendes til afrensning af papirtapet eller limfarve.
Tapetklisteret opblødes, således at tapetet kan afrives i store stykker. Såvel ubehandlet som malet tapet slibes med groft sandpapir eller tapetridser, således at tapetopbløderen kan trænge ind og befugte papir og lim.
Tapetopbløderen påføres i et jævnt og fyldigt lag med klisterkost eller malerrulle. Efter 5-20 minutter kan tapetet afrives, skrabes ned med tapetskraber eller spartel.
Ved flere lag samt malingslag, kan genbehandling være nødvendig.
Må ikke anvendes sammen med eller som forbehandling ved brug af tapetafdamper.
Eventuelt spild på gulv eller malede flader aftørres straks.

Tekniske dataRengøring
Massefylde (kg/liter) 1.03
Tørstof vægt (%) 0
Tørstof vol. (%) 0
Fortynding Vand
Luftfugtighed 60