Lak og Malingsfjerner

Type: Lak- og malingfjerner.

Varenummer (SKU): Lak-_Og_Malingsfjerner Kategori:

139,00 DKK639,00 DKK

Beskrivelse

Lak- Og Malingsfjerner

Produktbeskrivelse
Type: Lak- og malingfjerner.

OBS
OBS: Arbejdstemperatur bedst over 18 °C. Ved temperaturer under 15 °Cforlænges reaktionstiden.Gas- og el-farveafbrænder må ikke anvendes sammen med Lak- og malingfjerner. Bør ikke anvendes til afrensning på PVC eller andre plastmaterialer.

Tekniske data

Produkttype
Rengøring

Massefylde (kg/liter)
1.03

Vægt %
0

Vol %
0

Indeholder
Benzyl AlcoholButyrolactoneButoxyethanolAquaGlycerinTriethanolamineHydroxypropyl methylcelluloseSodium Laureth Sulfate

Arbejdstemperatur
Min. +18°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Fortynding
Anvendes ufortyndet

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Penselrens

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H302H332) Farlig ved indtagelse eller indånding.(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.