Hobbyemalje 100 ml

Scandia Hobbyemalje guldbronze er en hurtigtørrende emalje baseret på syntetisk bindemiddel. Kan ikke overlakeres med klarlak. Guldbronze kan give afsmitning.

Varenummer (SKU): Hobbyemalje Kategori:

79,95 DKK

Beskrivelse

Hobbyemalje

Produktbeskrivelse
Scandia Hobbyemalje guldbronze er en hurtigtørrende emalje baseret på syntetisk bindemiddel. Kan ikke overlakeres med klarlak. Guldbronze kan give afsmitning. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Lugten aftager med tiden under normale temperatur- og luftfugtighedsforhold. Sørg for god udluftning og ventilation. Vælg alternativt vandig acrylmaling, der ikke giver samme lugtgener.

Tekniske data

Glans
Halvblank

Massefylde (kg/liter)
1,2

Vægt %
38

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.