Fluren 37 – Grundrengøring

Flügger Fluren 37 Grundrengøring er et alkalisk rengøringsmiddel. Findes også som Ready to use, Spray og Ready to use.

Varenummer (SKU): _Fluren_37_Grundrengoering Kategori:

54,95 DKK249,00 DKK
38,47 DKK174,30 DKK

Beskrivelse

Fluren 37

Produktbeskrivelse
Fluren 37 er et alkalisk rengøringsmiddel. Findes også som Spray og Frotté-klud. De indgående tensider er let biologisk nedbrydelige.

Meget bredt anvendelig
Let biologisk nedbrydelig
Fremragende til pensler og malerruller

Anvendelse
Anvendes til kraftig rengøring af overflader som skal malebehandles.Det er meget vigtigt at skylle efter med vand inden malebehandling.Også anvendelig til hovedrengøring af malede overflader, vinyl, beton og metaller.Specielt velegnet til rengøring af pensler og malerruller.

Behandling
Fjerner fastsiddende voks, fedt, sæberester, tjærestoffer, tobakstjære mm., men ikke kalksæbe og rustpletter.Efter rengøring skylles med rent vand og tørres efter med en godt opvreden klud/svamp.Rengøring af pensler: Pensler bearbejdes grundigt med Fluren 37 og skylles i vand.

OBS
Fluren 37 kan misfarve naturtræ, og stænk kan give hvide pletter på f.eks. galvaniseret stål.Til rengøring af meget snavsede overflader udendørs, anbefales Facade Clean.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Tekniske data

Produkttype
Rengøring

Vægt %
0

Vol %
0

pH
11

Blandingsforhold
Alm. rengøring: 0,5 dl til 5 liter vand. Grov rengøring: 2,5 dl til 5 liter vand. Vask før maling: 5 dl til 5 liter vand. Pensel- og rullerengøring: Ufortyndet.

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.