Forankringsgrunder Drypfri

Transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling eller opsætning af vægbeklædning.

Varenummer (SKU): Forankringsgrunder_Drypfri Kategori:

179,00 DKK799,00 DKK

Beskrivelse

Forankringsgrunder. Drypfri

Produktbeskrivelse
Transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling eller opsætning af vægbeklædning.

Grundingsmiddel
Transparent
Mat

Mærkninger

Forankringsgrunder. Drypfri – – 10 LEAN13: 5701573766274

Forankringsgrunder. Drypfri – – 1 LEAN13: 5701573768780

Anvendelse
Grunding af puds, beton, kartonbeklædte gipsplader og sandspartlede overflader inden opsætning af vægbeklædning eller malebehandling med loft- og vægmaling.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Matslib underlaget efter behov.Revner, ujævnheder og huller spartles.

Påføring
Anstryger eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ensartet mættet og transparent overflade.Overfladen må ikke fremstå blank efter påføringen.Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS
Hvor gammel tapet- eller vægbeklædning afrenses og nyt opsættes, vil grunding med forankringsgrunder, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrunding.Anvend evt. i stedet Flügger Combi Primer.I tilfælde af overgrunding forlænges tørretiden, ligesom der er risiko for dårlig vedhæftning.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grunding

Massefylde (kg/liter)
1,03

Vægt %
13

Vol %
11

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
3

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
10 µg/m²h efter 28 dage

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.