Flügger Fluren 49 Sod & Nikotinrens

Flügger Fluren 49 Sod & Nikotinrens
Effektivt rengøringsmiddel.

Sanering af brandskader
Fjerner sod og nikotin
Fjerner fedt og olie

Varenummer (SKU): _Fluren_49_Sod-___Nikotinrens Kategori:

84,95 DKK199,00 DKK

Beskrivelse

Flügger Fluren 49 Sod & Nikotinrens

Produktbeskrivelse
Effektivt rengøringsmiddel.

Sanering af brandskader
Fjerner sod og nikotin
Fjerner fedt og olie

Anvendelse
Brug den på overflader, der er forurenet med nikotin, sod og tjærerester, fx tilrøgede lokaler, løbesod og brandskader m.m. Eller hvis der er kommet tusch de “forkerte” steder fx på vægge og døre. Fjerner også fedt og olie.

Behandling
Bland 1 del Flügger Fluren 49 med 10 dele rent vand. Påfør blandingen med en klud, svamp eller blød børste. Vent ca. 5 minutter og vask overfladen med rent vand. Kan evt. efterbehandles med Flügger Iso 5, hvis du ønsker en spærrende effekt. Overmal med ønsket væg- og loftmaling.

Tips
Er resultatet ikke tilfredsstillende, rengør én gang mere.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Rengøring

Massefylde (kg/liter)
1,05

Vægt %
0

Vol %
0

pH
13

Blandingsforhold
1 del Fluren 49 til 10 dele vand.

Dosering
1:10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Risiko m.v.

(H290) Kan ætse metaller.(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.