Flügger Wood Seal

Flügger Wood Seal

Acryl-fugemasse, inden- og udendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

Varenummer (SKU): Flugger_Wood_Seal Kategori:

79,95 DKK

Beskrivelse

Flügger Wood Seal

Flügger Seal er elastiske fugemasser til lukning og udfyldning af revner, samlinger og hjørner.

Produktbeskrivelse
Acryl-fugemasse, inden- og udendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

Elastisk
Enkel at anvende
Inden- og udendørs

Mærkninger

Wood Seal – Hvid – 0,3 LEAN13: 5701573791931

Wood Seal – Grå – 0,3 LEAN13: 5701573791948

Wood Seal – Sort – 0,3 LEAN13: 5701573791955

Anvendelse
Anvendes til lukning af samlinger og revner i træværk, paneler, vindueskarme og lign på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag.Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 10 %.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.Nyt eller bart afrenset træ indendørs grundes med Interior Stop Primer.Nyt eller bart afrenset træ udendørs grundes med Wood Tex 01 Priming Oil.Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

Påføring
Fugepistol.Fugepastronens gevindtop afskæres.Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.Afstem valg af værktøj til fugens bredde.Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Elastisk fuge, der kan optage temperatur- og fugtbetingede bevægelser.Mat ikke slibbar overflade.Knaster kan medføre misfarvning.Anvendes ikke på steder med konstant fugt- eller vandpåvirkning.Krakkering ved overmaling kan opstå hvor maling ikke har elasticitet som fugen.

OBS
Fuger < 5 mm. eller > 20 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Massefylde (kg/liter)
1.6

Vægt %
0

Vol %
85

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Temperaturbestandighed Min. (°C)
Max. +70°C

Temperaturbestandighed Min. (°C)
Min. -30°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
8

Fugebevægelse (%)
10

Hårdhed (Mohs)
47 shore A

Fugebredde (mm)
5

Min. Fugebredde (mm)
5

Maks. Fugebredde (mm)
20

Rengøring af værktøj
Uhærdet fugemasse fjernes med vand. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Supplerende Info
Opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN 15651-1, F EXT-INT. Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri. Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage

Sikkerhedsdatablad
DOP

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.