Flügger Vinduesmaling – Wood Tex Window – Selvrensende, Svanemærket

Selvrensende vinduesmaling – Svanemærket
Hård overflade-holder op til 8 år. Hurtigtørrende – kan overmales efter 4 timer
Både til inden- og udvendige sider af vinduer/døre

319,00 DKK699,00 DKK

Vis farvekort

Beskrivelse

Wood Tex Window, en halvblank, vandbaseret vinduesmaling, der giver træet op til 8 års holdbarhed samtidig med at den hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Med sin halvblanke og fyldige vandbaserede formel, tørrer den hurtigt, og du kan male vinduerne igen allerede efter 4 timer. Den dækker optimalt, også på kanter og giver en hård, robust og selvrensende overflade, der ikke klæber. Malingens selvrensende egenskaber giver et langvarigt flot udseende, da overfladen afviser snavs . Med diffusionsåben teknologi, kan træet ånde frit. Du kan bruge malingen på vinduer og døre både indendørs og udendørs.
 • Selvrensende vinduesmaling – Svanemærket
 • Hård overflade-holder op til 8 år. Hurtigtørrende – kan overmales efter 4 timer
 • Både til inden- og udvendige sider af vinduer/døre

Anvendelse

 • Pensel, rulle eller sprøjte.
 • Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning.
 • Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Behandling

 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.
 • Blanke, tidligere behandlede overflader skal matslibes.
 • Nyt, herunder imprægneret træ, eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
 • Overflader behandlet med grundolie kan grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
 • Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.
Fortynding

Vand

Tørretid
 • Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time
 • Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer
 • Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn
Miljø
 • Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring.
 • Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.
 • Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.
 • Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Finish / Glans

Halvblank, 40

Rækkeevne

8 m2/liter

Egenskaber
 • Halvblank og dækket overflade.
 • Forventet holdbarhed 8 år.
 • Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering.
 • Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.
 • Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.
 • Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.
Særlige egenskaber
 • Selvrensende vinduesmaling – Svanemærket
 • Hård overflade-holder op til 8 år. Hurtigtørrende – kan overmales efter 4 timer
 • Både til inden- og udvendige sider af vinduer/døre

Fareord
Ingen
Risiko m.v.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Overflade
Træ

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Tekniske dataTræbeskyttelse
Massefylde (kg/liter)1.25
Tørstof vægt (%)49
Tørstof vol. (%)37
FortyndingVand
LuftfugtighedMaks. luftfugtighed 80 % RF.