Flügger Window

Flügger Window

Halvblank, fyldig og diffusionsåben vinduesmaling der tørrer hurtigt. Forventet holdbarhed 8 år.

Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Hård overflade
Tørrer hurtigt
Maksimal holdbarhed

319,00 DKK699,00 DKK

Vis farvekort

Beskrivelse

Flügger Window

Halvblank, fyldig og diffusionsåben vinduesmaling der tørrer hurtigt. Forventet holdbarhed 8 år.

Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
Hård overflade
Tørrer hurtigt
Maksimal holdbarhed

Fareord
Ingen
Risiko m.v.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber

Tørretid
Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade
Træ

Finish
40, Halvblank
Rækkeevne
8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse
På inddækninger, vinduer og døre.
Kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes på den indvendig side. Underlaget skal være grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.
Behandling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
Overflader behandlet med grundolie grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Tekniske dataTræbeskyttelse
Massefylde (kg/liter)1.25
Tørstof vægt (%)49
Tørstof vol. (%)37
FortyndingVand
LuftfugtighedMaks. luftfugtighed 80 % RF.