Flügger Wet Seal

Elastisk neutalhærdende silikonefugemasse, inden- og udendørs. UV-resistent med ekstra god vedhæftning og elasticitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Varenummer (SKU): Flugger_Wet_Seal_ Kategori:

99,95 DKK

Beskrivelse

Flügger Wet Seal
Flügger Seal er elastiske fugemasser til lukning og udfyldning af revner, samlinger og hjørner.

Produktbeskrivelse
Elastisk neutalhærdende silikonefugemasse, inden- og udendørs. UV-resistent med ekstra god vedhæftning og elasticitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Ekstra elastisk
Hæmmer mug- og skimmelvækst
Ekstra god vedhæftning

Mærkninger

Wet Seal – Hvid – 0,3 LEAN13: 5701573763532

Wet Seal – Klar – 0,3 LEAN13: 5701573763549

Wet Seal – Lysgrå – 0,3 LEAN13: 5701573763570

Anvendelse
Anvendes til lukning og forsegling af samlinger i køkken og bad og udendørs til fugning mellem bygningsdele.Hæfter på sanitet, glas, keramik, metal, PVC, glaserede flader samt grundede, lakerede eller malede overflader.Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 25 %.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.Nyt eller bart afrenset træ indendørs grundes med Interior Stop Primer.Nyt eller bart afrenset træ udendørs grundes med Wood Tex 01 Priming Oil.Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

Påføring
Fugepistol.Fugepastronens gevindtop afskæres.Spidsen tilpasses med skråt snit, < fugebredde.Let bearbejdlig, trykkes på plads og glittes med fugegummi eller fugepind og vand inden fugen danner skind.Afstem valg af værktøj til fugens bredde.Overskydende fugemasse fjernes mekanisk.Anvend evt. afdækningstape som fjernes umiddelbart efter påføring.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse må ikke forekomme.Temperatur og fugtighed påvirker tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ekstra elastisk fuge, der kan optage temperatur- og fugtbetingede bevægelser.Kan ikke slibes eller overmales.Tåler fugt- og vandpåvirkning.

OBS
Må ikke anvendes til akvarier eller på natursten, som fx marmor eller granit.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning med mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Massefylde (kg/liter)
1.0

Vægt %
0

Vol %
0

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
8

Fugebevægelse (%)
25

Hårdhed (Mohs)
16 ± 5 Shore A

Min. Fugebredde (mm)
5

Maks. Fugebredde (mm)
30

Rengøring af værktøj
Uhærdet fugemasse fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Supplerende Info
Opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN15651-1, F EXT-INT. Holdbarhed: 12 måneder i ubrudt emballage

Sikkerhedsdatablad
DOP

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.