Flügger Wall Seal Pro

Acryl-fugemasse, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag. Lav emission, svanemærket, opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN 15651-1, F INT. og kravene til M1.

Varenummer (SKU): 79200 Kategori:

64,95 DKK
45,47 DKK

Beskrivelse

Acryl-fugemasse, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag. Lav emission, svanemærket, opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN 15651-1, F INT. og kravene til M1.

Elastisk
Lav emission
God vedhæftning

Fareord
Ingen

Risiko m.v.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 8 Døgn

Produktbeskrivelse
Acryl-fugemasse, indendørs.
Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse
Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag.
Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 10 %.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Interior Stop Primer.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.
Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.

OBS
Fuger < 5 mm. eller > 20 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

Tekniske data Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/liter) 1.6
Tørstof vægt (%) 0
Tørstof vol. (%) 85
Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.