Flügger Natural Wood Trærens

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Varenummer (SKU): Flugger_Natural_Wood_Traerens Kategorier: ,

159,00 DKK
111,30 DKK

Beskrivelse

Natural Wood Trærens
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Produktbeskrivelse
Rengøringsmiddel til naturtræ. Fjerner fedt, sæbe, voks og snavs inden videre behandling og vedligehold.

Fjerner fedt, sæbe, voks og snavs
Forbereder effektivt underlaget inden behandling
Til indendørs brug

Anvendelse
Rengøring og afrensning af ubehandlede, ludbehandlede, sæbebehandlede, olierede eller lakkerede overflader fx. møbler, bordplader og gulve.Til alle træsorter inden behandling med lud, sæbe, olie eller lak.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Overfladen skal kunne tåle vand og alkalisk påvirkning, pH 10,5.

Behandling
Bland 1 del Flügger Natural Wood Cleaner til 20 dele varmt vand, lakkerede overflader dog 1 del til 40 dele vand.Vask overfladen og lad blandingen virke i 5 min. inden aftørring med rent vand.Gentag behandlingen hvis overfladen er meget tilsmudset.Overfladen skal være helt tør inden efterfølgende behandling.

Påføring
Moppe, gulvskrubbe eller klud.Vask altid i træets længderetning.Rengjorte overflader behandles med lud, sæbe, olie eller lak.

Resultat
Ensartet rengjort overflade fri for fedt, sæbe, voks og snavs.

OBS
Flügger Natural Wood Cleaner kan ætse glas og angribe metaller.Afdæk derfor omhyggeligt mod stænk.

Miljøinformation
Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Rengøring

Massefylde (kg/liter)
1,04 kg/liter

Vægt %
0

Vol %
0

pH
10,5

Blandingsforhold
Lakerede trægulve: 1 del til 40 dele vand Olierede trægulve: 1 del til 20 dele vand Ubehandlede eller sæbebehandlede trægulve: 1 del til 20 dele vand

Indeholder
Aqua2-Propylheptanol ethoxylatedQuaternary, ammonium, compounds, C12-14-alkyl,hydroxyethyl, dimethyl, ethoxylated,clorides C9-11 Pareth-3Trisodium Dicarboxymethyl AlaninateCitric AcidXanthan Gum

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
250

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
300

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
200

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.

Du har opnået gratis levering!