Flügger Natural Wood Trælud

Lud til lyst træ, indendørs.
Giver træet et ensartet hvidskuret udseende med synlig træstruktur.

Varenummer (SKU): 20623 Kategori:

129,00 DKK279,00 DKK

Beskrivelse

Lud til lyst træ, indendørs.
Giver træet et ensartet hvidskuret udseende med synlig træstruktur.

Fareord
Ingen
Risiko m.v.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Overflade
Træ

Rækkeevne
10 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Produktbeskrivelse
Lud til lyst træ, indendørs.
Giver et ensartet, hvidskuret og ludbehandlet udseende med tydelig, synlig træstruktur.
Minimerer træets naturlige gulning, så det forbliver lyst.
Bemærk at farvetonen kan variere afhængig af træsort.
Miljøinformation
Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket. Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn. Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse
På nyt, ubehandlet eller nyafslebet træ, fx gulve, møbler eller bordplader -overalt, hvor man ønsker et ludbehandlet udseende.
Kan også bruges på eg.

Tekniske dataImprægnering
Massefylde (kg/liter)1,1
Tørstof vægt (%)0
Tørstof vol. (%)0
Fortynding Skal ikke fortyndes