Flügger Natural Wood Træbejdse

Vandig bejdse til indfarvning af ubehandlet og tidligere behandlet lyst træ, indendørs. Giver træet et smukt halvmat udseende som er smudsafvisende og tåler lettere rengøring. Den bejdsede overflade kan efterfølgende lakeres med vandig lak for at opnå en mere robust overflade.

Giver træet et smukt halvmat udseende og en mørkere kulør

Varenummer (SKU): Flugger_Natural_Wood_Traebejdse_ Kategorier: ,

159,00 DKK619,00 DKK
111,30 DKK433,30 DKK

 DKK

Beskrivelse

Natural Wood Træbejdse

Produktbeskrivelse
Vandig bejdse til indfarvning af ubehandlet og tidligere behandlet lyst træ, indendørs. Giver træet et smukt halvmat udseende som er smudsafvisende og tåler lettere rengøring. Den bejdsede overflade kan efterfølgende lakeres med vandig lak for at opnå en mere robust overflade.

Giver træet et smukt halvmat udseende og en mørkere kulør

Anvendelse
Til lyse træsorter, fx fyr, gran, bøg og ask, på møbler og paneler – overalt,hvor man ønsker at give træet en ny kulør.Bemærk at farvetonen kan variere afhængig af den pågældende træsort.Knaster kan give gennemslag på lyse nuancer.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt. Nyt træ afstøves. Mærker ogpletter afslibes.Tidligere bejdset træ afrenses med Flügger Natural Wood Trærens.Ligeledes skal evt. rengøring før bejdsning foretages med Flügger NaturalWood Trærens.Omrør Flügger Natural Wood Træbejdse grundigt før og under brug. Påfør medpensel i et jævnt, tyndt lag i træets længderetning. Undgå overlapninger.Skal der påføres endnu et lag, mellemslib med fint slibepapir (kornstørrelse120/180) og fjern slibestøv.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse, transparent

Glans
20,Halvmat

Massefylde (kg/liter)
1,04

Vægt %
21

Vol %
19

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
15

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand

Rengøring af værktøj
Rengøring af værktøj m v.: Vand og sæbe

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.