Flügger Natural Wood Gulvolie

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Natural Wood Floor Oil fremhæver træets struktur og giver en mat overflade. Gør gulvet smuds- og vandafvisende og let at vedligeholde og pletreparere. Natural Wood Floor Oil, White, giver træet et hvidskuret udseende.

Varenummer (SKU): Flugger_Natural_Wood_Gulvolie Kategori:

239,00 DKK519,00 DKK
167,30 DKK363,30 DKK

Beskrivelse

Natural Wood Gulvolie
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Produktbeskrivelse
Natural Wood Floor Oil fremhæver træets struktur og giver en mat overflade. Gør gulvet smuds- og vandafvisende og let at vedligeholde og pletreparere. Natural Wood Floor Oil, White, giver træet et hvidskuret udseende.

Specialolie til trægulve
Fremhæver træets struktur
Mat

Anvendelse
Til alle lyse træsorter.Anvendes på ubehandlede, afslebne og ludbehandlede trægulve, samt til vedligeholdelse af tidligere oliebehandlede gulve.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast, egnet til overfladebehandling og fri for rester af gammel maling, lak eller oliebehandling.

Behandling
Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner.Uensartede overflader slibes til ansartet flade.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påføring
Påføring, manuel (gulve under 15 m2):Omrør og påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 3-5 m2 ad gangen.Olien skal ligge blank på træet i ca. 15 minutter.Tilfør mere olie på sugende områder.Overskydende olie fordeles videre til næste område.Poler gulvet med en fnugfri, ren bomuldsklud og fortsæt poleringen til træet fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.Gentag til hele gulvet er behandlet.Påføring, maskinel (gulve over 15 m2):Omrør og påfør med pensel eller rulle i et jævnt, mættet og blankt lag 10 m2 ad gangen.Bearbejd olien ned i træet med polermaskinen påmonteret hvid polerrondel.Tilfør mere olie på sugende områder.Lad olien trække i 5-15 minutter, mens næste område olieres.Poler til sidst hele gulvet med tørre gulvklude under polerrondel, til træet fremstår mættet og ensartet i glans og finish.

Resultat
Overflade som fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.Rengør med Flügger Floor Soap eller Soap Oil.Vedligehold evt. med Floor Oil fortyndet med min. terp. og undgå overmætning af træ.

OBS
Oliemættede klude kan selvantænde.Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træolie

Massefylde (kg/liter)
0.89

Vægt %
57

Vol %
53

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Penselrens

Sikkerhedsdatablad

Ingen

Risiko m.v.

(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.