Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer

Hurtigtørrende alkydolieprimer, der effektivt beskytter underlaget mod rust. Trænger godt ind i porøse underlag, og er derfor velegnet på håndafrenset jern. Er meget velegnet i ydersæson med lave temperaturer og høj luftfugtighed – tidligt forår og sensommer – hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter.

Varenummer (SKU): Flugger_Metal_Pro_Rusthindrende_Primer Kategori:

219,00 DKK319,00 DKK

Beskrivelse

Metal Pro Rusthindrende Primer

Produktbeskrivelse
Hurtigtørrende alkydolieprimer, der effektivt beskytter underlaget mod rust. Trænger godt ind i porøse underlag, og er derfor velegnet på håndafrenset jern. Er meget velegnet i ydersæson med lave temperaturer og høj luftfugtighed – tidligt forår og sensommer – hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter.

Anvendelse
Anvendes uden- og indendørs som rusthindrende grundmaling på jern, stål ogfabrikslakerede metalplader.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie. Ved vedligehold afrenses løs maling, glødeskal og rust til fast og bæredygtigoverflade ved hjælp af skrabejern, slibning eller stålbørstning (ST 2 iht. ISO8501). De afrensede områder påføres Flügger Metal Pro Rusthindrende Primerumiddelbart efter afrensning. Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner. Fjern evt. begroning med FlüggerFacade Anti-green. Brug evt. højtryksrenser. Efter brug afrengøringsmidlerne, er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand. Slib blanke og malede flader matte. Omrør grundigt før brug. Påfør 2 lag med pensel eller airless sprøjte sammedag som afrensning er foretaget.Anvend altid pensel til første lag på håndafrensede underlag for at sikrebedst mulig vedhæftning. Færdigbehandl med opløsningsmiddelholdig eller vandig maling efter maks. 2uger, for at gøre beskyttelsen optimal. Påfør 2 lag primer og 2 lag topcoatfor bedste resultat.
Opbevaring: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Massefylde (kg/liter)
1,3

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.