Flügger Metal Pro Metalrens

Metal Pro Metalrens

Produktbeskrivelse
Effektivt, surt rengøringsmiddel. Fjerner smuds, fedt og snavs. Løsner rust, kalk, sæberester og metaloxid (hvidrust).

Varenummer (SKU): Flugger_Metal_Pro_Metalrens Kategori:

199,00 DKK399,00 DKK

Beskrivelse

Metal Pro Metalrens

Produktbeskrivelse
Effektivt, surt rengøringsmiddel. Fjerner smuds, fedt og snavs. Løsner rust, kalk, sæberester og metaloxid (hvidrust).

Anvendelse
Bruges på metaloverflader inden malebehandling, fx på metalpladetag eller-facader.

Behandling
Fjern løstsiddende snavs og rust med fx stålbørste. Vask overfladen medFlügger Metal Pro Cleaner. Lad virke i 5 minutter og skyl efter med rentvand. Lad overfladen tørre før maling påføres efterfølgende.

Tekniske data

Produkttype
Rengøring

Vægt %
0

Vol %
0

pH
1

Indeholder
Water (7732-18-5)Methansulfonic acid (75-75-2)Oxalic acid (144-62-7)2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)Glucoside, 2-ethylhexyl (108081-06-7)(C9-C11) Alkyl alcohol, ethoxylate (68439-46-3)

Dosering
Snavset metal: 0,3-0,6 dele til 10 dele vand. Meget snavset og rustent metal: 0,6-1 del til 10 dele vand.

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H314) Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.