Flügger Metal Pro Metalemalje 40

Metalemalje 40

Produktbeskrivelse
Hurtigtørrende, halvblank metalemalje med god kemikaliebestandighed. Giver en hård og robust overflade, der er glans- og kulørbestandig og meget modstandsdygtig overfor vejr-, olie- og vandpåvirkning. Er meget velegnet i ydersæson – tidligt forår og sensommer – hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter. Varmebestandig til 80 °C. Ved længere tids opvarmning kan malingen gulne.

Varenummer (SKU): Flugger_Metal_Pro_Metalemalje_40 Kategorier: ,

279,00 DKK
195,30 DKK

Beskrivelse

Metalemalje 40

Produktbeskrivelse
Hurtigtørrende, halvblank metalemalje med god kemikaliebestandighed. Giver en hård og robust overflade, der er glans- og kulørbestandig og meget modstandsdygtig overfor vejr-, olie- og vandpåvirkning. Er meget velegnet i ydersæson – tidligt forår og sensommer – hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter. Varmebestandig til 80 °C. Ved længere tids opvarmning kan malingen gulne.

Halvblank overflade, der er meget modstandsdygtig overfor vejr , olie og vandpåvirkning

Anvendelse
Bruges udendørs og indendørs som industri- og maskinemalje på antikorrosionsbehandlet jern og metal, fx på maskiner, traktorer, stålplader og generelt på metalkonstruktioner på bygninger m.m. Brug den også på emner af smedejern, fx låger, gelændere, hegn og lamper.

Behandling
Rengøres efter behov med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.Kontroller behandlingen løbende for at opdage evt. rustangreb.Ved behov: Rengør, slib, grund og mal igen.

Påføring
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie.Afrens løs maling, glødeskal og rust til fast overflade. Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner. Brug evt. højtryksrenser.Efter brug af rengøringsmidlerne, er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.Slib blanke og malede flader. Grund ubehandlet jern og metal med Flügger Metal Pro Multiprimer eller Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer. Grund galvaniserede overflader med Flügger Metal Pro Multiprimer. Brug 2 lag primer og 2 lag topcoat for bedst mulig korrosionshindring. Den endlige glans fremkommer efter 2. påføring.Omrør før brug. Påfør med pensel, rulle eller air-mix sprøjte.

OBS
Det er vigtigt at overholde genbehandlingstiderne for at få den bedste effekt. Vær omhyggelig med afrensning og slibning.Tjek at rækkeevnen stemmer i praksis, så den anbefalede lagtykkelse påføres, for at opnå optimal korrosionshindring.

Tekniske data

Produkttype
Metalmaling

Glans
40,Halvblank

Vægt %
0

Vol %
0

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.