Flügger Linoliekit

Flügger Linoliekit er en stabiliseret oliekit, der udover traditionelle alkydolie- og linoliemalinger, kan samarbejde med vandige malinger og træbeskyttelse som fx Flügger Vinduesmaling og Flügger 04 Wood Tex Dækkende.

Varenummer (SKU): Flugger_Linoliekit Kategori:

84,95 DKK

Beskrivelse

Flügger Linoliekit

Produktbeskrivelse
Flügger Linoliekit er en stabiliseret oliekit, der udover traditionelle alkydolie- og linoliemalinger, kan samarbejde med vandige malinger og træbeskyttelse som fx Flügger Vinduesmaling og Flügger 04 Wood Tex Dækkende.

Arbejdsvenlig konsistens
Bliver hård over tid

Anvendelse
Anvendes til alt udfyldningsarbejde med kit fx kitning i forbindelse med isætning af glas og reparationer af gamle vinduer.

Underlag
Underlaget skal være rent, støvfrit og tørt. Linoliekits holdbarhed er stærkt afhængig af kittens mulighed for at bibeholde olie, hvorfor bunden bør være ikke sugende ved forbehandling med grundingsmiddel som fx Flügger 01 Wood Tex Classic.

Påføring
Påføres med kitkniv eller spartel.Danner hinde efter ca. 1 uge og gennemhærder i løbet af 1 år.Ved kitning indendørs skal der være for ekstra god ventilation omkring kitten, for at undgå rynkedannelse i overfladen, når vinduet kommer udenfor.Skal overmales efter 2-4 uger efter kitning. Bør overmales 1-2 mm inde på glasset.
Opbevaring: Tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Oliebaserede produkter

Massefylde (kg/liter)
2,0

Vægt %
0

Vol %
0

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
72

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
7

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

N/A