Flügger Lakbejdse

Lakbejdse
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Varenummer (SKU): Flugger_Lakbejdse Kategori:

269,00 DKK

Beskrivelse

Lakbejdse
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Produktbeskrivelse
Sort lakbejdse til kombineret indfarvning og lakering af træ. Giver en meget robust og slidstærk overflade. Fås i halvblank og mat.

Anvendelse
Brug den indendørs på fx bordplader, møbler og andet inventar af træ.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Rengør tidligere lakkerede overflader med Natural Wood Wood Cleaner.Tidligere lakerede overflader matslibes.Tør efter med en hårdt opvredet klud.

Påføring
Pensel eller rulle.Omrøres før og under brug.Påfør 2 gange lakbejdse med 24 timers mellemrum.Slib let mellem hver påføring.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Indfarvet overflade som fremtræder mættet og ensartet i glans og finish.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.

OBS
Oliemættede klude kan selvantænde.Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Lak

Massefylde (kg/liter)
0,9

Vægt %
45

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Penselrens

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.