Flügger Iso 5

Iso 5
Iso 5 og 10 er vandige malinger med isolerende egenskaber. Produkterne minimerer risikoen for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer. Kan både benyttes som grund- og finishmaling.

Varenummer (SKU): Flugger_Iso_5 Kategorier: ,

289,00 DKK1.499,00 DKK

Beskrivelse

Iso 5
Iso 5 og 10 er vandige malinger med isolerende egenskaber. Produkterne minimerer risikoen for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer. Kan både benyttes som grund- og finishmaling.

Produktbeskrivelse
Mat væg- og loftmaling med isolerende egenskaber. Anbefales til lokaler med middel funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Væg- og loftmaling
Lav glans
Isolerende egenskaber

Anvendelse
Opholdsrum, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler og butik.Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med ForankringsgrunderPåfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningAnvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overfladerForskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelseKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Mat overflade.Ensartet struktur med lav glansTåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.Den spærrende effekt reduceres hvis produktet tones.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spærrende maling

Glans
Mat,5

Massefylde (kg/liter)
1.47

Vægt %
62

Vol %
45

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.