Flügger Interior Stop Primer

Flügger Interior Stop Primer – Spærregrunder er din optimale løsning til grund- og mellemmaling.

Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling. Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling. Skal færdigbehandles med maling i ønskede tone og glans.
Varenummer (SKU): Flugger_Interior_Stop_Primer_ Kategorier: ,

199,00 DKK1.999,00 DKK
139,30 DKK1.399,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Interior Stop Primer – Spærregrunder er din optimale løsning til grund- og mellemmaling.

Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling. Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling. Skal færdigbehandles med maling i ønskede tone og glans.

Produktbeskrivelse
Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber og god sammenflydning. Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling.

Gode spærrende egenskaber
Grund- og mellemmaling
Mat overflade

Anvendelse
Ubehandlet træ eller tidligere behandlede underlag med risiko for gennemslag fra knaster, lignin og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Hårde, glatte underlag matslibes.Revner, ujævnheder og huller spartles.Påfør 2 gange for bedst effekt.

Påføring
Pensel eller rulleAfstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Halvmat , dækket overflade.Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS
Anvendes airless sprøjte er der risiko for dysestop og tilstopning af filtre, slange og pumpe med mindre disse er fuldstændig renset for andet materiale.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling inden rengøring i Metal Pro Cleaner. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Glans
Halvmat

Massefylde (kg/liter)
1,26

Vægt %
50

Vol %
37

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Må ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Metal Pro Cleaner

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.