Flügger Interior Radiator Finish

Interior Radiator Finish
Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Varenummer (SKU): Flugger_Interior_Radiator_Finish Kategori:

389,00 DKK969,00 DKK

 DKK

Beskrivelse

Interior Radiator Finish
Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Produktbeskrivelse
Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.

Flot sammenflydning
Hård overflade
Tåler konstant varmepåvirkning

Anvendelse
Rustbeskyttet jern og metal

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Grund bart jern og metal med Metal Pro Multiprimer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Mal kun på kolde overflader, på varme overflader flyder malingen ikke optimalt sammen.Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjteAfstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningAnvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overfladerForskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelseKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min 12°CKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Halvblank, dækket varmefast overflade.God sammenflydning og emaljeagtig finish.Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylemalje

Glans
40,Halvblank

Massefylde (kg/liter)
1.26

Vægt %
48

Vol %
33

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1

Fortynding
Vand. Fortynd med op til 10 % vand ved sprøjtning.

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.