Flügger Interior High Finish 90

Interior High Finish 90
Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Varenummer (SKU): Flugger_Interior_High_Finish_90 Kategorier: ,

269,00 DKK2.249,00 DKK
188,30 DKK1.574,30 DKK

 DKK

Beskrivelse

Interior High Finish 90
Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Produktbeskrivelse
Acrylemalje med lind, smidig konsistens og flot sammenflydning . Anbefales til emner hvor der stilles høje æstetiske og funktionelle krav.

Flot sammenflydning
Hård overflade
Helblank overflade

Anvendelse
Døre, dørkarme, profilbrædder, indfatninger, fodlister, køkkenlåger, vinduer, lysninger, vindueskarme, paneler, møbler og rustbeskyttet jern og metal.

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Iso Primer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjteAfstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningAnvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overfladerForskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelseKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min 12°CKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Helblank, dækket, hård og robust overflade.Flot sammenflydning og emaljeagtig finish.Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.Afsmitning grundet overskudspigment kan forekomme.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylemalje

Glans
90,Blank

Massefylde (kg/liter)
1.24

Vægt %
49

Vol %
39

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
9

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
10 µg/m²h efter 28 dage

Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1

Fortynding
Vand. Ved sprøjtning fortyndes ikke.

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.