Flügger Interior Fix Primer

Interior Fix Primer

Produktbeskrivelse
Acryl mellemmaling som sikrer optimal vedhæftning. Anvendes inde- og udendørs til hårde glatte underlag inden behandling med finishmaling.

Varenummer (SKU): Flugger_Interior_Fix_Primer Kategori:

149,00 DKK699,00 DKK

Beskrivelse

Interior Fix Primer

Produktbeskrivelse
Acryl mellemmaling som sikrer optimal vedhæftning. Anvendes inde- og udendørs til hårde glatte underlag inden behandling med finishmaling.

Optimal vedhæftning
Mellemmaling
Mat overflade

Anvendelse
Keramiske fliser, hård PVC, glas, laminat, melamin, tidligere alkydmalede, epoxymalede og industrilakerede overflader i tørre rum.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Vandfælder eller mulighed for vandansamling og konstant vand eller fugtpåvirkning, må ikke forekomme.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Matslib underlaget efter behov.Revner, ujævnheder og huller spartles.Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.Påfør 1 gang.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjteAfstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min 12°CKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Mat , dækket overflade.Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS
Fuld vedhæftning opnås efter gennemhærdning.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Glans
Mat

Massefylde (kg/liter)
1,48

Vægt %
61

Vol %
42

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.