Flügger Impredur Træolie

Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber. Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler. Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Impredur_Traeolie Kategorier: ,

299,00 DKK1.649,00 DKK
209,30 DKK1.154,30 DKK

Vis farvekort
 DKK

Beskrivelse

Impredur Træolie
Flügger Wood Oil er produkter til oliebehandling af udvendigt træværk. Beskytter overfladen samtidig med at træets struktur og åretegning er synlig.

Produktbeskrivelse
Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber. Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler. Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Synlig åretegning og struktur
Ekstra vandafvisende overflade
Indeholder UV-filter

Anvendelse
Træfacader, havemøbler, vinduer og døre.Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimpregneret træ.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

Behandling
Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Uensartede overflader slibes til ensartet flade.Nyt eller sugende tidligere behandlet underlag grundes med grundingsolie.

Påføring
Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag. Overskydende træolie aftørres.Genbehandles så snart som muligt efter at træolie er trængt ind, og inden 8 timer efter 1. påføring.Kondensdannelse må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs eller transparent ekstra vandafvisende overflade.Forventet holdbarhed 1-2 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træolie

Massefylde (kg/liter)
1.01

Vægt %
22

Vol %
21

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
12

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
15

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
10

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.