Flügger H2O Seal Pro

Flügger H2O Seal Pro

Acryl-fugemasse med fungicid, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Varenummer (SKU): 79199 Kategori:

129,00 DKK
90,30 DKK

Beskrivelse

Flügger H2O Seal Pro

Acryl-fugemasse med fungicid, indendørs. Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet. Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag i fugtige rum. Opfylder kravene til CE-mærkning jfr. EN 15651–1, F INT.

Elastisk
Hæmmer mug- og skimmelvækst
God vedhæftning (I10)

Fareord
Ingen
Risiko m.v.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 8 Døgn

Produktbeskrivelse
Acryl-fugemasse med fungicid, indendørs.
Overmalbar med god vedhæftning og elasticitet.
Hæmmer mug- og skimmelvækst.

Miljøinformation
Fjern mest mulig fugemasse fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende fugemasse i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende fugemasse korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse
Anvendes til lukning af samlinger mellem lofter, vægge, indfatninger, døre og paneler på de fleste bygningsmaterialer og malede underlag i fugtige rum.
Fuger bør dimensioneres således at fugens bevægelse er under +/- 10 %.
Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Interior Stop Primer.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
Anvend evt. fugeunderlag i ret dimension, fugedybde = ½ fugebredde.
Smalle revner og samlinger udføres bedst som kvadratiske fuger.
OBS
Fuger < 5 mm. eller > 20 mm. optager ikke maksimal fugebevægelse.

Tekniske data Spartel- og fugemasse
Massefylde (kg/liter) 1.6
Tørstof vægt (%) 0
Tørstof vol. (%) 85
Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.