Flügger Gulv Primer

Flügger Gulv Primer

Mat grundlak. Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende.

Mat hvidpigmenteret grundlak. Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende.

Giver en smudsafvisende, robust og slidstærk overflade.

Varenummer (SKU): Flugger_Gulv_Primer Kategori:

289,00 DKK899,00 DKK
202,30 DKK629,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Gulv Primer

Mat grundlak. Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende.

Mat hvidpigmenteret grundlak. Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende.

Giver en smudsafvisende, robust og slidstærk overflade.

Produktbeskrivelse
Mat grundlak.
Mat hvidpigmenteret grundlak.
Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende. Anbefales til forsegling af ubehandlede, nye eller afslebne overflader. Grundlakken forsegler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding.

Hurtigtørrende
Minimer limbinding
Let slibbar

Tørretid
Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade
Gulv

Rækkeevne
12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Anvendelse
Grunding af nye ubehandlede eller totalafrensede trægulve.Til alle træsorter inden færdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

Underlag
Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Nyt træ slibes inden grunding.Lak eller maling totalafrenses til rent træ ved slibning.Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.Færdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

Påføring
Pensel eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksøer.Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Trægulve skal være i balancefugt ved behandling.Vedhæftning kontrolleres ved at føre en mønt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs og ensartet.Færdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Fareord
Ingen

Risiko m.v.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tekniske data

Produkttype
Lak,Grunding

Massefylde (kg/liter)
1.05

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
12

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80% RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.