Flügger Flutex Pro 5

Varenummer (SKU): Flugger_Flutex_Pro_5 Kategori:

219,00 DKK1.249,00 DKK

Vis farvekort
 DKK

Beskrivelse

Flutex Pro 5
Flutex Pro kombinerer høj kvalitet med en stærk miljøprofil. Produkterne er robuste, har ekstra dækkeevne og arbejdsegenskaber som effektivt sikrer produktivitet og finish.

Produktbeskrivelse
Mat 100 % acryl væg- og loftmaling, ekstra dækkeevne. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Dækkeevne
Afdæmpet glans
Robust overflade

Mærkninger

Flutex Pro 5 – Hvid / Base 1 – 0,7 LEAN13: 5701573308405

Flutex Pro 5 – Hvid / Base 1 – 2,8 LEAN13: 5701573308412

Flutex Pro 5 – Hvid / Base 1 – 9,1 LEAN13: 5701573308429

Flutex Pro 5 – Råhvid – 3 LEAN13: 5701573308498

Flutex Pro 5 – Råhvid – 10 LEAN13: 5701573308511

Anvendelse
Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, erhvervslokaler, klinik og butik.Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med ForankringsgrunderGrundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Mat stærk overflade.Ensartet jævn struktur med afdæmpet glans.Tåler rengøring, herunder pletrengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, blød børste, vand og klud.Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
100 % acrylmaling

Glans
Mat,5

Massefylde (kg/liter)
1.49

Vægt %
61,2

Vol %
42,3

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
10 µg/m²h efter 28 dage

Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1

Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Produktet lever op til kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.