Flügger Fluren 59 Penselrens

Flügger Fluren 59 Penselrens

Effektivt rengøringsmiddel til malerværktøj.

Varenummer (SKU): 24068 Kategori:

54,95 DKK84,95 DKK

Beskrivelse

Flügger Fluren 59 Penselrens

Effektivt rengøringsmiddel til malerværktøj.

Fareikoner
Ætsende

Fareord
Fare

Risiko m.v.
(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer

Produktbeskrivelse
Effektivt rengøringsmiddel til malerværktøj.
Fjerner vandig og traditionel maling samt skidt og snavs.
Blødgører og forebygger udtørring af penselhår.

Miljøinformation
Fjern hætten før emballagen sorteres til genbrug

Anvendelse
Bruges til rensning af pensler, ruller og andet malerværktøj, som er brugt til vandig eller opløsningsmiddelholdig maling.
Fjern mest mulig maling fra værktøjet. Indarbejd Flügger 59 Brush Cleaner grundigt og skyl efter med rent vand.

Tekniske dataRengøring
Massefylde (kg/liter) 1,0
Tørstof vægt (%) 0
Tørstof vol. (%) 0
Fortynding Anvendes ufortyndet