Flügger Filt og glasvævfylder

Flügger Filt og Glasvævfylder er en særlig fyldig plastmaling, der anvendes som grundmaling for at opnå en mættet og ensartet bund.

Varenummer (SKU): Filt_og_glasvaevfylder Kategori:

389,00 DKK919,00 DKK
272,30 DKK643,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Filt og glasvævfylder

Produktbeskrivelse
Flügger Filt- og Glasvævfylder er en særlig fyldig plastmaling, der anvendes som grundmaling for at opnå en mættet og ensartet bund.

Anvendelse
Anvendes til første behandling indendørs af glasfilt, glasvæv og fiberfilt, for at sikre en ensartet bund, som er velegnet til færdigbehandling med loft- og vægmaling i ønsket kvalitet og glans.

Underlag
Overfladen skal være ren, tør, bæredygtig og egnet til malebehandling.

Behandling
Ved overmaling af nyopsat vægbeklædning behøver klæberen ikke at være gennemtør. Overfladen må dog ikke føles våd, idet for tidlig behandling kan bevirke, at samlingerne fremstår synlige.

Påføring
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte i ensartet lagtykkelse.Ved sprøjtepåføring fortyndes evt. med 5-10 % vand, og der efterrulles.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Glans
Mat,2

Massefylde (kg/liter)
1,43

Vægt %
56

Vol %
38

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
6

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.