Flügger – Facade Primer

Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Facade_Primer Kategorier: ,

189,00 DKK949,00 DKK
132,30 DKK664,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Farveløs grundingsmiddel til mineralske underlag. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag.

Mineralske underlag
Forbedrer vedhæftning
Farveløs

Let afsmittende og sugende mineralske facader, fx puds, beton og letbeton inden behandling med facademaling.

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.Tyndtpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Større revner skal være udfyldt med egnet materiale.

Pensel eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Ensartet transparent overflade.Færdigbehandles umiddelbart efter tørring.Ubeskyttet eksponering af fugt, vand og sollys nedbryder grundingsmidlet.Færdigbehandles med Flügger Facademaling.

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.Der er vigtigt at påføre i en passende lagtykkelse, så underlaget er mættet, men ikke fremstår blankt efter tøring.

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Produkttype
Grundmaling

Massefylde (kg/liter)
1.00

Vægt %
13

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +2°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
3

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.