Flügger Facade Impregnation

Farveløs imprægnering med langtidsvirkende vand- og smudsafvisende effekt. Minimerer risikoen for saltudblomstringer og frostsprængninger. Giver en diffusionsåben behandling som beskytter ubehandlede overflader.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Facade_Impregnation Kategori:

219,00 DKK1.449,00 DKK

Beskrivelse

Facade Impregnation
Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse
Farveløs imprægnering med langtidsvirkende vand- og smudsafvisende effekt. Minimerer risikoen for saltudblomstringer og frostsprængninger. Giver en diffusionsåben behandling som beskytter ubehandlede overflader.

Diffusionsåben
Stærkt vandafvisende
Smudsafvisende

Anvendelse
Ubehandlede mineralske facader fx af cement, beton og tegl.Underlaget skal være nyt eller ubehandlet. Kan også anvendes på betonfliser.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Kan anvendes direkte på nye underlag.Mere end et år gamle overflader skal rengøres og tørre 24 timer inden behandling.

Behandling
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.En påføring er oftest tilstrækkelig. Hvis endnu et lag er nødvendigt, bør dette påføres vådt-i-vådt.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Overfladen må ikke udsættes for frost 24 timer efter behandlingen er fuldført.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs overflade. Forventet holdbarhed 4 år.Overfladens holdbarhed afhænger af konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS
Afdæk vinduesglas, metal osv., da eventuelle stænk har matterende effekt.Hvis overfladen senere ønskes malebehandlet, kan det tidligst ske 1 år efter påføring af Facade Impregnation.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Imprægnering

Massefylde (kg/liter)
1

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.