Flügger Epoxy Gulvmaling

Varenummer (SKU): FLUGGER_Epoxy_Gulvmaling Kategori:

429,00 DKK3.049,00 DKK

Beskrivelse

Epoxy Gulvmaling 2K
Flügger Floor er produkter til behandling af beton- og trægulve. Produkterne kombinerer enkel anvendelse, slidstyrke, rengørlighed og finish.

Produktbeskrivelse
Ekstra slidtstærk kemikaliebestandig Epoxy Gulvmaling. Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, hvor der forekommer let trafik, brugsbetinget slid, kemikaliepåvirkning og nogen tilsmudsning.

Ekstra slidstærk overflade
Diffusionsåben
Kemikaliebestandig

Anvendelse
Gulve i erhvervlokaler, institution, let industri, butik, klinik, køkken i institution, trappeopgange og trapperum.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Cementslam afrenses ved maskinslibning.Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Sæberester fjernes med Fluren 33.Hårde, blanke underlag matslibes.Betonskader udbedres med beton.Revner, ujævnheder og huller spartles med epoxy spartel.Sugende og porøse underlag grundes med Epoxy Gulvmaling fortyndet med 20 % vand.Bedst holdbarhed opnås ved 2 behandlinger.Ventes der mere end 24 timer imellem behandlingerne, kræves matslibning.Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel eller rulle.Blandingsforhold: Hele komponent A (hærder) blandes med hele komponent B (base), efterfulgt af grundig omrøring.Blandes med maskine på lav omdrejning i 4-5 minutter, hvis emballagen er større end 1 L.Afstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningAnvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overfladerForskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelseKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Blank ekstra slidstærk overflade.Tåler kraftig rengøring med vand, maskine og rengøringsmidler.Epoxymaling bliver mat ved påvirkning af sollys. Lyse nuancer gulner over tid.Hvor dækkene belaster overfladen ved stilstand, kan der opstå klæbning og afskalning med mindre den malede overflade beskyttes med belægning, måtter eller lign.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.Overfladen kan tages i brug efter 10 timer.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Epoxymaling

Glans
80,Blank

Massefylde (kg/liter)
1.2

Vægt %
53

Vol %
46

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
10

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 < 10 µg/m²h efter 28 dage Slidstyrke Abrasion Resistance Index: 45 Brugstid (timer) 2 Fortynding Vand VOC-Maksimumværdi (g/l) 10 Rengøring af værktøj Vand Sikkerhedsdatablad A Sikkerhedsdatablad B DOP Fareikoner Fareord Fare, Advarsel Risiko m.v. (H315) Forårsager hudirritation.(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.(H411) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH205) Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.