Flügger Easy Filler

Flügger Easy Filler

Let, hvid spartelmasse, som er nem og praktisk at anvende pga. den flødeskumsagtige konsistens. Tåler fugt, men anbefales ikke til steder med konstant vandpåvirkning.

Revner ikke
Gode slibeegenskaber
Synker ikke

Varenummer (SKU): FLUGGER_Easy_Filler Kategori:

64,95 DKK249,00 DKK
45,47 DKK174,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Easy Filler

Produktbeskrivelse
Let, hvid spartelmasse, som er nem og praktisk at anvende pga. den flødeskumsagtige konsistens. Tåler fugt, men anbefales ikke til steder med konstant vandpåvirkning.

Revner ikke
Gode slibeegenskaber
Synker ikke

Anvendelse
Anvendes inden- og udendørs til udbedring og reparation af revner, sprækker og mindre huller i murværk, puds, beton, gips og træ.Ved udendørs brug på træ, grund med grundingsolie inden påføring.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Hårde, glatte underlag matslibes.Spartelmassen påføres og udjævnes.Om nødvendigt slibes overfladen med fint slibepapir inden overmaling.

Påføring
Påfør og udjævn med spartel.Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.Dyp spartlen i vand og glat efter.Kondensdannelse må ikke forekomme.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Jævn overflade til videre behandling.Kan overmales med både vandig acrylmaling og opløsningsmiddelholdig alkydmaling.

Miljøinformation
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Spartlens farve
Hvid

Massefylde (kg/liter)
0.57

Vægt %
0

Vol %
0

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Lagtykkelse (maks. mm)
10

Fortynding
Vand

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.