Flügger Dekso 20 H2O

Dekso 20 H2O
Dekso er premium produkter med særlige egenskaber som kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Dekso_20_H2O Kategori:

319,00 DKK1.699,00 DKK

 DKK

Beskrivelse

Dekso 20 H2O
Dekso er premium produkter med særlige egenskaber som kombinerer funktion og æstetik med kompromisløs kvalitet.

Produktbeskrivelse
Halvmat 100 % acryl vægmaling, ekstra dækkeevne. Anbefales til lokaler med høje funktionelle og særlige æstetiske krav, der udsættes for fugt, hyppig tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Fugtresistent
Høj finish
Ekstra robust

Mærkninger

Dekso 20 H2O – Råhvid – 3 LEAN13: 5701573308047

Dekso 20 H2O – Råhvid – 10 LEAN13: 5701573308054

Anvendelse
Køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, hospital, let industri og trappeopgange.I bad til behandlinger med krav om vandafvisende overflade.Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med ForankringsgrunderGrundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjteAfstem valg af værktøj med krav til finishPåfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retningAnvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overfladerForskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelseKulde/ varme kan påvirke materialets viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min 12°CKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsintervalØget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdningGennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat
Halvmat stærk overflade.Afdæmpet jævn struktur med tydelig glans.Fugtresistent og smudsafvisende.Tåler rengøring, herunder pletrengøring med rengøringsmiddel uden slibemiddel < pH 9, vand, børste, klud og højtryksrengøring (maks. 80 bar, min. 30 cm fra underlaget, vandtemp. maks. 30 °C).Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

OBS
Anvendes ikke til overflader hvor der er krav til vand- og damptæt vådrumssikring.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
100 % acrylmaling

Glans
20,Halvmat

Massefylde (kg/liter)
1,28

Vægt %
53

Vol %
39

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
10 µg/m²h efter 28 dage

Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1

Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Produktet lever op til kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.