Flügger Betonsealer

Flügger Betonsealer

Farveløs støvbinder til betongulve.
Floor Concrete Sealer til behandling af betongulve. Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning. Ved 2 påføringer opnås en mere rengøringsvenlig

Varenummer (SKU): 98041 Kategori:

899,00 DKK
629,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Betonsealer

Farveløs støvbinder til betongulve.
Floor Concrete Sealer til behandling af betongulve. Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning. Ved 2 påføringer opnås en mere rengøringsvenlig overflade.
Smudsafvisende
Rengøringsvenlig
Diffusionsåben

Tørretid
Støvtør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade
Beton

Rækkeevne
8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Fareord
Ingen
Risiko m.v.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse
Ubehandlet eller støvbundet beton.
Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.
Behandling
Afrens cementslam på nye cementgulv ved maskinslibning.
Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Betonskader udbedres med beton.
Påfør 1-2 gange til overfladen er mættet uden at der dannes laklag.
Ved 2 påføringer fortyndes første strygning 10 %.

Tekniske data Imprægnering
Massefylde (kg/liter) 1.02
Tørstof vægt (%) 19
Tørstof vol. (%) 17
Emission jf. ISO 16000-9:2011 < 10 µg/m²h efter 28 dage Fortynding Vand Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.