Flügger Ædeltræsolie Classic

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Eksklusiv, vejrbestandig olie, som giver en glansfuld oliebehandling. Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod misfarvning forårsaget af solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.

UV filter
Eksklusiv
Glansfuld

Varenummer (SKU): Flugger_aedeltraesolie_Classic Kategori:

289,00 DKK

Beskrivelse

Natural Wood Ædeltræsolie Classic
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Produktbeskrivelse
Eksklusiv, vejrbestandig olie, som giver en glansfuld oliebehandling. Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod misfarvning forårsaget af solens nedbrydende stråler. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen.

UV filter
Eksklusiv
Glansfuld

Anvendelse
Teak, mahogni og andet ædeltræ, inden- og udendørs.Fx på yderdøre, vinduer og garageporte.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Uensartede overflader slibes til ansartet flade.

Påføring
Pensel eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs og glansfuld overflade som fremhæver træets åretegning.Forventet holdbarhed 1 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling inden rengøring i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træolie

Glans
90,Blank

Massefylde (kg/liter)
0.92

Vægt %
57

Vol %
50

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Mineralsk terpentin

Rengøring af værktøj
Penselrens

Fareord

Advarsel, Ingen

Risiko m.v.

(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.