Flügger Adhesive 380 Wetroom

Flügger Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Færdigblandet, transparent fugtstabil klæber. Anvendes til overflader der udsættes for skiftende fugtpåvirkning. Til opsætning af vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Adhesive_380_Wetroom Kategori:

129,00 DKK599,00 DKK
90,30 DKK419,30 DKK

Beskrivelse

380 Fugtstabil klæber
Flügger Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Produktbeskrivelse
Færdigblandet, transparent fugtstabil klæber. Anvendes til overflader der udsættes for skiftende fugtpåvirkning. Til opsætning af vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.

Klæber, vægbeklædning
Fugtstabil
Kan sprøjtepåføres

Anvendelse
Indendørs i rum udsat for skiftende fugtighed til opsætning af vægbeklædning, f.eks. glasfilt, fiberfilt, strukturfilt og glasvæv.På beton, letbeton, puds og overflader spartlede med fugtstabil sandspartelmasse.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Påføring
På væg med pensel, rulle eller sprøjte.Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.Lad klæberen tørre kort inden opsætning af vægbeklædning.Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.Klæber påført forsiden kan medførre synlige skjolder.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ensartet fugtstabil overflade.Tåler ikke koncentreret vandpåvirkning eller konstant fugtpåvirkning.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.Anvendes ikke til overflader hvor der er krav til vand- og damptæt vådrumssikring.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Klæber & lim

Massefylde (kg/liter)
1.05

Vægt %
31

Vol %
27

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.