378 Rulleklæber Ekstra

Flügger Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Færdigblandet, transparent ekstra forstærket klæber. Til opsætning af vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.

Varenummer (SKU): FlUGGER_378 Kategori:

79,95 DKK399,00 DKK

Beskrivelse

378 Rulleklæber Ekstra
Flügger Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Produktbeskrivelse
Færdigblandet, transparent ekstra forstærket klæber. Til opsætning af vægbeklædning hvor klæberen påføres væggen.

Klæber, vægbeklædning
Ekstra stærk
Kan sprøjtepåføres

Mærkninger

378 Rulleklæber Ekstra – – 0,75 LEAN13: 5701573126108

378 Rulleklæber Ekstra – – 12 LEAN13: 5701573334480

378 Rulleklæber Ekstra – – 5 LEAN13: 5701573689009

Anvendelse
Indendørs i tørre rum til opsætning af vægbeklædning 130-250 g/m2, f.eks. forbehandlet glasfilt, forbehandlet fiberfilt, strukturfilt og glasvæv.På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandspartlede overflader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales med Combi Primer.

Påføring
På væg med pensel eller rulle.Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.Lad klæberen tørre kort inden opsætning af vægbeklædning.Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.Klæber påført forsiden kan medførre synlige skjolder.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ensartet og fastsiddende overflade.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Kan overmales når vægbeklædning og klæber er helt tør.Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Klæber & lim

Massefylde (kg/liter)
1.05

Vægt %
25

Vol %
21

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.