Flügger 08 Wood Tex Patina

08 Wood Tex Patina
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Varenummer (SKU): FLUGGER_08_Wood_Tex_Patina Kategori:

349,00 DKK1.149,00 DKK

Beskrivelse

08 Wood Tex Patina
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse
Farveløs behandling som reagerer med træet og giver en gulbrun/rosa tone. Efter 6-8 uger forandres overfladen til en sølvgrå transparent overflade. Skaber en fysisk barriere som hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen og giver effektive flammehæmmende egenskaber. Anvendes som forbehandling inden slutbehandling med Wood Tex Sealer – Overfladeforsegler.

Miljøvenlig siliciumteknologi
Flammehæmmende
Maksimal holdbarhed

Anvendelse
Trykimprægneret træ som fx terrasser, altangulv, tagudhæng, gavlbeklædninger, facader, stakit og havemøbler.Underlaget skal være nyt eller totalt afrenset.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks. 20 %.Nyt imprægneret træ skal tørre 4-6 måneder inden behandling.

Behandling
Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Slutbehandling med Flügger 08 Wood Tex Sealer: efter 4-6 timer.

Påføring
Pensel eller rulle.Påføres 2 gange med 1 times tørretid imellem og arbejdes godt ned i træet.Påfør vådt-i-vådt og fjern omhyggeligt overskydende væske.Overgangen til grå bliver ujævn, hvis sol og regn ikke kan ramme. Træbeskyttelsen kan anvendes i disse områder, men overgangen til grå tager længere tid.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Overfladen må ikke udsættes for frost eller regn 24 timer efter behandlingen er fuldført.

Resultat
Sølvgrå og transparent overflade hvor træets åretegning og struktur er synlig.Forventet holdbarhed 10 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.Skal slutbehandles med Wood Tex Sealer – Overfladeforsegler.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Imprægnering

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
12

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
6

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

N/A