Flügger 06 Wood Tex Oliemaling

06 Wood Tex Oljemaling V
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Varenummer (SKU): FLUGGER_06_Wood_Tex_Oliemaling Kategorier: ,

299,00 DKK1.599,00 DKK
209,30 DKK1.119,30 DKK

 DKK

Beskrivelse

06 Wood Tex Oljemaling V
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse
Halvblank fyldig dækkende moderne oliemaling som skjuler træets åretegning. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fyldig påføring
Halvblank
Maksimal holdbarhed

Mærkninger

06 Wood Tex Oljemaling V – Hvid – 3 LEAN13: 5701573435385

06 Wood Tex Oljemaling V – Hvid – 0,75 LEAN13: 5701573435415

06 Wood Tex Oljemaling V – Hvid – 10 LEAN13: 5701573435460

06 Wood Tex Oljemaling V – Sort – 10 LEAN13: 5701573494955

06 Wood Tex Oljemaling V – Sort – 3 LEAN13: 5701573600264

06 Wood Tex Oljemaling V – Sort – 0,75 LEAN13: 5701573600318

Anvendelse
Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader.Lyse træsorter f.eks. fyr og gran, tryk- eller vakuumimprægneret træ og industrigrundet træ.Underlaget skal være grundet, industrigrundet eller tidligere behandlet.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.Nyt eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.Overflader behandlet med grundolie grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling.Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Halvblank og dækket overflade som skjuler træets åretegning.Forventet holdbarhed 15 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse, dækkende

Glans
Halvblank,60

Massefylde (kg/liter)
1.23

Vægt %
48

Vol %
37

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
8

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Yderligere information

Mængde

0.7 L, 0.75 L, 2.8 L, 3 L, 9.1 L, 10 L