Flügger 04 Wood Tex – Allround Vandig Træbeskyttelse

Flügger 04 Wood Tex er den allround løsning inden for træbeskyttelse. Med sin vandbaseret halvmatte formel og diffusionsåbne egenskaber sikrer den træet en lang levetid på op til 12 år.

Den gode holdbarhed beskytter træet mod elementernes rasen. Desuden hæmmer den vækst af mug og skimmel på overfladen, hvilket sikrer træets skønhed i mange år frem.
 • Allround halvmat dækkende træbeskyttelse
 • Holder op til 12 år
 • Diffusionsåben – så træet kan ånde
Varenummer (SKU): FLUGGER_04_Wood_Tex_Daekkende Kategorier: ,

269,00 DKK1.549,00 DKK
188,30 DKK1.084,30 DKK

 DKK

Beskrivelse

Flügger 04 Wood Tex er den allround løsning inden for træbeskyttelse. Med sin vandbaseret halvmatte formel og diffusionsåbne egenskaber sikrer den træet en lang levetid på op til 12 år.

Den gode holdbarhed beskytter træet mod elementernes rasen. Desuden hæmmer den vækst af mug og skimmel på overfladen, hvilket sikrer træets skønhed i mange år frem.
 • Allround halvmat dækkende træbeskyttelse
 • Holder op til 12 år
 • Diffusionsåben – så træet kan ånde
Tørretid
 • Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time
 • Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 8 Timer
 • Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn
Overflader

Træ

Miljø
 • Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring.
 • Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.
 • Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.
 • Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Finish / Glans

Halvmat, 20

Anvendelse
 • Pensel, rulle eller sprøjte.
 • Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
 • Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
Behandling
 • Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
 • Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.
 • Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering.
 • Blanke, tidligere behandlede overflader skal matslibes.
 • Nyt, herunder imprægneret træ, eller bart afrenset træ behandles med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.
 • Overflader behandlet med grundolie kan grundmales med Flügger 02 Wood Tex Grundmaling.
 • Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
 • Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.
Tekniske data
Tekniske data

Træbeskyttelse, dækkende

Fortynding

Skal ikke fortyndes

Rækkeevne

8 m2/liter

Egenskaber
 • Halvmat og dækket overflade som giver træet et ensartet udtryk.
 • Forventet holdbarhed 12 år.
 • Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.
 • Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.
 • Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.
Fareikoner
Fareord
Ingen
Risiko m.v.
 • (H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • (EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
 • (EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.