Fiona Adhesive 290

Fiona Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af non-woven tapeter, hvor klæberen påføres væggen.

Varenummer (SKU): Fiona_Adhesive_290_ Kategori:

209,00 DKK329,00 DKK
146,30 DKK230,30 DKK

Beskrivelse

Adhesive 290 Non-woven
Fiona Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Produktbeskrivelse
Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af non-woven tapeter, hvor klæberen påføres væggen.

Tapetklæber non-woven
Let at applicere
Kan sprøjtepåføres

Anvendelse
Indendørs i tørre rum til opsætning af non-woven tapet.På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandspartlede overflader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes.Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales.

Påføring
På væg med pensel, rulle eller sprøjte og efterrulning.Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.Lad klæberen tørre kort inden opsætning af tapet.Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.Klæber påført forsiden af tapetet kan medførre synlige skjolder.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekommeKulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ensartet og fastsiddende overflade.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Klæber & lim

Massefylde (kg/liter)
1.06

Vægt %
22

Vol %
17

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +15°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.