Flügger Farveprøve er en illustrativ farveprøve, der hjælper dig til at træffe et kulørvalg. Tones på tonemaskine efter Flügger farvekortsamling.

Test farver på din væg, før du køber en hel spand maling

Varenummer (SKU): Farveproeve Kategori:

59,00 DKK

 DKK

Beskrivelse

Farveprøve

Produktbeskrivelse
Flügger Farveprøve er en illustrativ farveprøve, der hjælper dig til at træffe et kulørvalg. Tones på tonemaskine efter Flügger farvekortsamling.

Test farver på din væg, før du køber en hel spand maling

Anvendelse
Anvendes uden- og indendørs til bedømmelse af kulør.For at opnå et pålideligt og tilfredsstillende resultat er det vigtigt at følge nedennævnte vejledning.

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Behandling
Rengøring af overfladen foretages med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.Smittende og porøse overflader grundes med Flügger Forankringsgrunder.Farveprøven afsættes i passende størrelse.Mal evt. på en plade (masonit e.l.), som kan flyttes rundt, så forskellige lysindfald kan iagttages.

Påføring
Påføres med pensel eller rulle.Vær opmærksom på, at nuanceforskelle kan forekomme grundet materialevalg, lysforhold og glanstrin.Anvend farveprøven til kulørvalg, ikke som færdigbehandling.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling

Glans
Mat,5

Massefylde (kg/liter)
1,3

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.