DETALE KABRIC

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.

Varenummer (SKU): DETALE_KABRIC Kategori:

429,00 DKK999,00 DKK

Vis farvekort

Beskrivelse

DETALE KABRIC
DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel som gør-det-selv brug.

Produktbeskrivelse
Ultramat, dekorativ maling til væg, loft og møbler. Giver en overflade med levende stoflig finish. Anbefales til overflader med normale funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid. Bedre smudsafvisende egenskaber og øget slidstyrke opnås ved imprægnering med DETALE Topcoat. Møbler bør efterbehandles med egnet lak.

Enkel påføring
Helmat, stoflig finish
Slidstyrke svarende til helmat (mat) malet overflade

Anvendelse
Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant.Beton, letbeton, puds, tegl, gipsplader og tidligere malede flader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring.Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.Revner, ujævnheder og huller spartles.Sugende og porøse underlag grundes med forankringsgrunder.Påfør 2 gange. Mellemslib overgange og kanter inden sidste påføring.Afslut eventuelt med DETALE Topcoat.

Påføring
Rulle, assymetrisk, jævnt og i rigelig mængde.Bearbejd overfladen med spartel eller pensel.Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse og krav til finish.Påfør vådt i vådt, minimer synlige pletter og overgange.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Helmat stoflig overflade.Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.Belast overfladen med forsigtighed til behandlingen er fuldt gennemhærdet.

Tips
Effekten fremkommer af måden der rulles og spartles på.Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.Ved påføring med pensel fremkommer effekten af måden væggen udføres på.Vi anbefaler at pensle i bløde, buede bevægelser eller i korte, krydsende strøg.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Glans
Ultramat

Massefylde (kg/liter)
1.19

Vægt %
64

Vol %
57

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
1

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
3

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.